Trénink kognitivních funkcí

Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem sebe. Jsou nezbytné k vykonání jednoduchých i složitých úkolů, a patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále jsou zde zahrnuty exekutivní funkce - schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek.

Kognitivní systém může být rozdělen do několika oblastí, které se prolínají a jedna bez druhé nemůže správně fungovat:

  • paměť
  • pozornost, koncentrace
  • rychlost zpracování informací
  • exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů
  • vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči
  • prostorová orientace a vnímání

Zajištění dobré funkce paměti a mozku vyžaduje stálé cvičení. Mentální trénink je vhodný v každém věku. S ohledem na věkovou úroveň má však svá specifika. Zhruba lze rozlišit trénink pro děti, pro dospělé v produktivním věku a pro seniory. Zvláštní úlohu má tento trénink v psychoterapii, reedukaci a rehabilitaci pacientů s postižením mozku. Vhodný je ale i pro zdravé lidi.

Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás trénink kognitivních funkcí vhodný, neváhejte využít naší nabídky prvního sezení za cenu 100 Kč. Zde budete mít možnost ujasnit si, jak dále postupovat.

Cenu tréninku naleznete v Ceníku.

Kontakt

Terapeutická poradna Třída T. G. Masaryka 2498
413 01 Roudnice n. L.
(v budově zimního stadionu)
777 783 159 jan@psychoterapie-roudnice.cz