NÁCVIK AsertivNÍ KOMUNIKACE

Trénink asertivní komunikace spočívá v absolvování deseti 50ti minutových sezení a je zaměřen na získání základních komunikačních dovedností. Vítáni jsou lidé, kteří pracují na svém osobnostním růstu a chtějí si pěstovat zdravé sebevědomí. Užitečný bude tento trénink také pro všechny, kteří často komunikují s lidmi, a to nejen ve své práci. Klient se v našem kurzu naučí nejen asertivní dovednosti, ale bude paralelně s tím odhalovat důvody, pro které doposud nebyl schopen sebejistě komunikovat.

Trénink může probíhat individuálně i ve skupině. Frekvence jednotlivých sezení se stanovuje na základě potřeb a možností klientů. Maximální počet členů skupinového tréninku je 8 osob.

Naším cílem není chladný obchodník, který dokáže za každou cenu přesvědčit o své pravdě. Snažíme se, aby kurz přispěl k celkové pohodě účastníků. Aby z našeho kurzu odcházeli nejen s nově nabytými znalostmi o asertivní komunikaci, asertivních právech nebo technikách, ale i s nově nabytým sebevědomím, které jim umožní tyto nové znalosti s pokorou využít nebo nevyužít, bude-li to v zájmu tolerance, taktu či diskrétnosti.

Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás nácvik asertivní komunikace vhodný, neváhejte využít naší nabídky prvního sezení za cenu 100 Kč. Zde budete mít možnost ujasnit si, jak dále postupovat.

Cenu Nácviku asertivní komunikace naleznete v Ceníku.

 

Kontakt

Terapeutická poradna Třída T. G. Masaryka 2498
413 01 Roudnice n. L.
(v budově zimního stadionu)
777 783 159 jan@psychoterapie-roudnice.cz