NÁCVIK AsertivNÍ KOMUNIKACE

Trénink asertivní komunikace spočívá v absolvování deseti 50ti minutových sezení a je zaměřen na získání základních komunikačních dovedností. Vítáni jsou lidé, kteří pracují na svém osobnostním růstu a chtějí si pěstovat zdravé sebevědomí. Užitečný bude tento trénink také pro všechny, kteří často komunikují s lidmi, a to nejen ve své práci. Klient se v našem kurzu naučí nejen asertivní dovednosti, ale bude paralelně s tím odhalovat důvody, pro které doposud nebyl schopen sebejistě komunikovat.

Trénink může probíhat individuálně i ve skupině. Frekvence jednotlivých sezení se stanovuje na základě potřeb a možností klientů. Maximální počet členů skupinového tréninku je 8 osob.

Naším cílem není chladný obchodník, který dokáže za každou cenu přesvědčit o své pravdě. Snažíme se, aby kurz přispěl k celkové pohodě účastníků. Aby z našeho kurzu odcházeli nejen s nově nabytými znalostmi o asertivní komunikaci, asertivních právech nebo technikách, ale i s nově nabytým sebevědomím, které jim umožní tyto nové znalosti s pokorou využít nebo nevyužít, bude-li to v zájmu tolerance, taktu či diskrétnosti.

Kontakt

Terapeutická poradna Třída T. G. Masaryka 2498
413 01 Roudnice n. L.
(v budově zimního stadionu)
777 783 159 jan@psychoterapie-roudnice.cz