Trénink kognitivních funkcí

Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem sebe. Jsou nezbytné k vykonání jednoduchých i složitých úkolů, a patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále jsou zde zahrnuty exekutivní funkce - schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek.

Kognitivní systém může být rozdělen do několika oblastí, které se prolínají a jedna bez druhé nemůže správně fungovat:

  • paměť
  • pozornost, koncentrace
  • rychlost zpracování informací
  • exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů
  • vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči
  • prostorová orientace a vnímání

Zajištění dobré funkce paměti a mozku vyžaduje stálé cvičení. Mentální trénink je vhodný v každém věku. S ohledem na věkovou úroveň má však svá specifika. Zhruba lze rozlišit trénink pro děti, pro dospělé v produktivním věku a pro seniory. Zvláštní úlohu má tento trénink v psychoterapii, reedukaci a rehabilitaci pacientů s postižením mozku. Vhodný je ale i pro zdravé lidi.

Kontakt

Terapeutická poradna Třída T. G. Masaryka 2498
413 01 Roudnice n. L.
(v budově zimního stadionu)
777 783 159 jan@psychoterapie-roudnice.cz